Sulama Şanzımanı

Bir sulama dişli kutusu, gücü bir sulama sisteminin ana tahrik milinden sulama sisteminin pompasına veya diğer ekipmanına iletmek için kullanılan bir cihazdır. Tipik olarak bir mahfaza içine alınmış bir dizi dişliden oluşur ve suya, kire ve birikintiye maruz kalma dahil olmak üzere bir sulama sisteminin zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Dişli kutusu tipik olarak sulama sisteminin ana tahrik miline monte edilir ve ikincil bir tahrik miliyle pompaya veya diğer ekipmanlara bağlanır. Ana tahrik mili döndükçe, dişli kutusundaki dişliler dönerek gücü ikincil tahrik miline ve nihayetinde pompaya veya diğer ekipmana iletir.

Sulama dişli kutuları, farklı sulama sistemlerine ve ekipmanlarına uyacak şekilde çeşitli boyutlarda ve dişli oranlarında mevcuttur. Birçok sulama sisteminin önemli bir bileşenidirler ve su kaynaklarının güvenilir şekilde çalışmasını ve verimli kullanılmasını sağlamaya yardımcı olurlar.